تبلیغات
تدوین حرفه ای فیلم - آشنایی با مکاتب هنری=== 2- مکتب کوبیسم (Cubism) ===
آشنایی با مکاتب هنری===  2- مکتب کوبیسم (Cubism) ===


واژه کوبیسم از ریشه cube به معنای مکعب اخذ شده است.  این واژه را نخستین بار "وکسل" منتقد هنری به کار برد

 که نشانگر درک سطحی وی از این هنر در آن زمان است.کوبیسم در فاصله سال‌های  ۱۹۰۸-۱۹۰۷ به عنوان سبکی

جدی در نقاشی و تا حد محدودتری در  مجسمه‌سازی ظهور کرد،که از نقاط عطف هنر غرب به شمار می‌آید.

کوبیستها کوشش می‌کنند تا کلیت یک پدیده (وجوه مختلف یک شیء)  را در آن واحد در یک سطح دو بعدی عرضه کنند،

کوبیسم از این جهت مدعی رئالیسم بود، ولی نه رئالیسم بصری و امپرسیونیستی بلکه  رئالیسم مفهومی.

آنها همچنین در تلاش بودند تا ذهنیت خود را از اشیا و موجودات به صورت اشکال هندسی بیان کنند.از این رو آنچه را که در            
واقعیت است به گونه‌ای که در چشمان ما قابل رویت استنمی‌بینیم.            

کوبیسم به دو مرحله تقسیم می‌شود: کوبیسم تحلیلی از نقاشی  های سال های

1909 تا 1911 پیکاسو و ژرژ براک نشأت گرفته است که  موضوعات آن معمولاً
اشیا درون آتلیه بودند.

گیتار و آکاردئون براک اولین نقاشی از این سبک به شمار می آید. کوبیسم
ترکیبی۱۴-۱۹۱۲

کوبیست ها تلاش می کنند تا کلیت یک پدیده (وجوه مختلف یک شیء) را در آن واحد در
یک سطح دو بعدی عرضه کنند.کوبیسم از این لحاظ مدعی رئالیسم بود،

ولی نه رئالیسم بصری و امپرسیونیستی، بلکه

رئالیسم مفهومی.ذهنیت هنرمند از اشیاء و موجودات در این سبک،

به صورت اشکال هندسی بیان می شود. از این رو آنچه که در واقعیت است، به گونه ای که

 در چشمان ما قابل رویت باشد، نمی بینیم.

 

 تأثیرات این مکتب

این سبک جنبشی خلاق و زایا را به وجود آورد که به پیدایش حرکت‌ها و سبک‌های
فراوانی در قرن بیستم منتهی شد،که از آن

جمله فوتوریسم،اورفیسم،پوریسم(ناب گرایی)و ورتیسم را می‌توان نام
برد.            
کوبیسم را تحت تأثیر نقاشی های سزان می دانند، البته براک و پیکاسو
کوبیسم را کاری نو در نقاشی می دانستند، همان طور که پیکاسو  در سال 1939
گفته بود که «آنها به دنبال زبانینو بودند» صرف نظر از تعلق خاطر پیکاسو و
براک به امپرسیونیست و استفاده از جهان بیرون به عنوان موضوع، آنها از این
نظریه سورا و سزان نیز تبعیت می کردند که برای تأثیرگذاری یک نقاشیی باید
شکل و شمایل اشیا و فضایانها را در بوم دگرگون کرد. آنها همچنین با پرداختن به بخش کوچکی 

از جهان واقعی ، محدود ساختن نقش مایه ها به موضوعات داخل
آتلیه و  پرهیز از فضای آزاد، تنوع اندک مضامین و مهم بود طرز بیان
در برابر موضوع و محتوا، کرایشات سمبولیستی خود را نشان می دادند.

کوبیست ها تلاش می کنند تا کلیت یک پدیده (وجوه مختلف یک شیء) را در آن واحد در
یک سطح دو بعدی عرضه کنند.

کوبیسم از این لحاظ مدعی رئالیسم بود، ولی نه رئالیسم بصری و امپرسیونیستی، بلکه
رئالیسم مفهومی.ذهنیت هنرمند از اشیاء و موجودات در این سبک، به صورت اشکال
هندسی بیان می شود. از این رو آنچه که در واقعیت است، به گونه ای که در چشمان
ما قابل رویت باشد، نمی بینیم.

کوبیسم را به دو مرحله تحلیلی و ترکیبی تقسیم کرده اند. این مکتب در قیاس با
دیگر جنبش های هنری پیش از خود، گسست مثبت تری از اصول و شیوه رنسانس محسوب می
شود.

کوبیسم از یک سو به هنر پیش از یونانی چشم دارد و از سوی دیگر به آینده و راه
پیش روی هنر دهه های 1920 و1960 .در مجموع کوبیسم جنبشی در نقاشی و مجسمه سازی
بود که ازآن به عنوان یکی از نقاط ثقل مهم در هنر غرب یاد می کنند.


 

 کوبیسم را ابداع "پیکاسو" و "براک" می دانند. این دو نقاش آنچنان نزدیک به هم 

کار می کردند که گاه تمایز بین آثار آنها دشوار می نماید.

بعد ها این سبک را نقاشانی همچون "ژان گریس" و سپس "فرنان لژه"، "دلونی متزینگر"
، "گلایزیس" و "کوپکا" ادامه دادند.

مشخص ترین دوره فعالیت و اوج گیری کوبیسم را بین سال های حدود 1907 تا 1914
تخمین می زنند.

دلایل موفقیت و اقبال کوبیسم را میتوان موار زیر اعلام کرد: 

شروع جنبش در مرکز هنری آن زمان، پاریس. گروهی
از هنرمندان پرشور که به دنبال زبانی نو بودند. نویسندگان و شاعرانی که با            
توضیحات و تفاسیر خود در گسترش این زبان نو دخیل بودند. عرضه کردن طیف وسیعی
از آزادی ها برای هنرمند مانند آزادی از بازنمایی دقیق  واقعیت و
آزادی در پرداختن به زبانی نو برای بیان دیدگاه های نو.           

طبقه بندی: تحقیقات دانشجویان،  آشنایی با مکاتب هنری، 

تاریخ : دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : محمد غفاری | نظرات

  • ریه | وبلاگ شخصی | بن تن